BC-60R

zapytaj kto ma w Twojej okolicy

MINDRAY BC-60R

Weterynaryjny analizator hematologiczny z retikulocytami: MINDRAY BC-60R

Weterynaryjny analizator hematologiczny z retikulocytami: MINDRAY BC-60R jako jedno z podstawowych urządzeń w laboratorium , które wyprzedza aktualnie wszystkie inne dostępne na rynku urządzenia.

Weterynaryjny analizator hematologiczny z retikulocytami MINDRAY BC60R
 • Lepsze różnicowanie limfocytów i neutrofili
 • Fluorescencja trzeciej generacji
 • Dokładne badanie retikulocytów z rozdziałem na frakcje
 • Depolimeryzacja agregatów płytkowych + optyczny pomiar płytek

Zalety

 • Badanie aż 33 parametrów – pełen rozmaz z retikulocytami
 • Klasyfikacja retikulocytów na 3 frakcje wiekowe: różnicowanie anemii oraz ocena aktywności szpiku kostnego
 • Hemoglobina w retikulocytach
 • Precyzyjny rozdział limfocytów i neutrofili również w przypadku obecności pałeczkowatych neutrofili i młodszych form.
 • Podział leukocytów na 5 populacji : wskazanie wykrycia blastów, niedojrzałych granulocytów, przesunięcia w lewo neutrofili (pałeczkowatych granulocytów).
 • Wyniki przedstawione na 4 wykresach chmurowych (skategramach), wizualizacja 3D dla krwinek białych.
 • Odczynnik do depolimeryzacji agregatów w celu dokładniejszej analizy. Odczynnik rozpuszcza wiązania między płytkami (znany problem z krwią kocią) redukując wyniki fałszywie zaniżone
 • Optyczny pomiar płytek powoduje redukcję interferencji z mniejszymi erytrocytami.
 • Rozpoznanie niedojrzałych płytek krwi (IPF), których ilość odzwierciedla aktywność szpiku kostnego.
 • Wydajność aż 40 oznaczeń/h
 • Kontrola przez duży, 12-calowy, dotykowy ekran
 • Konserwacja raz w tygodniu- łatwa obsługa, niższe koszty
 • Kolorowy wydruk wraz z histogramami i skategramami

Weterynaryjny analizator hematologiczny z retikulocytami

Specyfikacja

Zasada działania
Metoda impedancji w technologii hydroogniskowania dla RBC i PLT
Cytometria przepływowa i metoda SF Cube dla WBC
Cytometria przepływowa i metoda SF Cube dla Retikulocytów oraz płytek
Odczynniki wolne od cyjanków do testu hemoglobiny

Leukocyty: WBC
Zawartość procentowa limfocytów: Lym%
Zawartość procentowa monocytów: Mon%
Zawartość procentowa neutrofili: Neu%
Zawartość procentowa eozynifili: Eos%
Zawartość procentowa
retikulocytów: RET%
Limfocyty: Lym#
Monocyty: Mon#
Neutrofile: Neu#
Eozynofile: Eos#
Retikulocyty: Ret#
Erytrocyty: RBC
Hemoglobina: HGB
Hematokryt: HCT
Średnia objętość krwinki czerwonej: MCV
Średnie masa hemoglobiny w krwince czerwonej: MCH
Średnia stężenie hemoglobiny w krwince czerwonej: MCHC

Szerokość rozdziału krwinek czerwonych
— współczynnik zróżnicowania: RDW-CV
Szerokość rozdziału krwinek czerwonych
— odchylenie standardowe: RDW-SD

Trombocyty: PLT
Średnia objętość płytki krwi: MPV
Szerokość rozdziału trombocytów: PDW

Płytkokryt: PCT
Wskaźnik ilości dużych płytek: P-LCR tylko dla psów
Liczba dużych płytek: P-LCC tylko dla psów
Histogramy: WBC, EOS, RBC i PLI


Objętość próbek :
Krew pełna 34ul
Wstępnie rozcieńczona: 20ul

Waga: 28,5 kg
Wymiary : 49cm x 50cm x 45 cm

Warunki pracy
Temperatura: 10 – 30 C
wilgotność: 30 – 85%
Wymagania : AC 110V-220V

Producent : Mindray Co., Ltd.

zapytaj o produkt

inne produkty w tej kategorii

BC-30vet
BC-2800vet
BC-5000vet 5diff
Barwniki