CHLORKI

Wykonać próbę odczynnikową
nie wystawiać odczynnika na światło!!!!
Nie przechowywać w lodówce!!!

Jednostka: mmol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
2101022 0.014 250
2100224 0.028 245