CHLORKI

Wykonać próbę odczynnikową
nie wystawiać odczynnika na światło!!!!
Nie przechowywać w lodówce!!!

Jednostka: mmol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
15927 0.011 199
2101119 0.014 260
2100920 0.009 275
15927E 0.059 189
2100920 0.011 266 dla QN: 207SL i QP: 354SE
2100920 0.012 311.573 dla QN: 1502UN i QP: 1173UE