CHLORKI

Wykonać próbę odczynnikową
nie wystawiać odczynnika na światło!!!!
Nie przechowywać w lodówce!!!

Jednostka: mmol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
2100920E 0.012 311.573 dla QN: 1502UN i QP: 1173UE
2100222 0.015 270