HEMOGLOBINA

Jednostka: g/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi