CK

Jednostka: U/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
1901020 7550
1900221 12000 dla QN: 207SL i QP: 354SE oraz dla QN: 1502UN i QP: 1173UE
1900721 7500 dla QN: 207SL i QP: 354SE
1900721 10260 dla QN: 1502UN i QP: 1173UE