DWUTLENEK WĘGLA

Jednostka: mmol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
CD102190-07E 205.566
CD102190-13E 472.679 ze standardem (seria: CDS102190-04E) o wartości stężenia 31,7 mmol/L
CD103210-03 480.953 ze standardem (seria: CDS102210-03) o wartości stężenia 29.7 mmol/L