DWUTLENEK WĘGLA

Jednostka: mmol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
CD103210-03 480.953 ze standardem (seria: CDS102210-03) o wartości stężenia 29.7 mmol/L