DWUTLENEK WĘGLA

Jednostka: mmol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi