FOSFOR

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
007292B 0.210 15.845
101152B 0.220 16 dla std 4,5 o nr lot 19901F
101152B 0.226 16.2
106011B 0.189 14,04 dla QN: 207SL i QP: 354SE
106011B 0.172 17.73 dla QN: 1502UN i QP: 1173UE, dla standardu (A190271F, 12-2022) o wartości 5mg/dL