FOSFOR

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
106011B 0.189 14,04 dla QN: 207SL i QP: 354SE
106011B 0.172 17.73 dla QN: 1502UN i QP: 1173UE, dla standardu (A190271F, 12-2022) o wartości 5 mg/dL
112202B 0.163 16.667 dla standardu o wartości 4.5 mg/dL
206031B 0.147 19.26 dla standardu o wartości 4.9 mg/dL
206031B 0.147 19.264 dla standardu o wartości 4.6 mg/dL
211042B 0.154 19.828 dla standardu o wartości 4.6 mg/dL