FOSFOR

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
206031B 0.147 19.26 dla standardu o wartości 4.9 mg/dL
306161B 0.255 27.211 dla standardu o wartości 4.0 mg/dL
312293B 0.198 18 dla standardu o wartości 4.2 mg/dL
406181B 0.134 15.8 dla standardu 3300324 o wartości 5.5 mg/dL i dla standardu A210178G o wartości 4.2 mg/dL