FOSFOR

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
901141B 0.093 17
907243B 0.095 15.0
910171B 0.092 14
003231B 0,072 17