MIKROPROTEINA

UWAGA ZMIANA STĘŻENIA STANDARDU NA 80 !!! OD DNIA 08.05.2014 R.

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
4551214 0.655 405
4550919 0,256 316