MIKROPROTEINA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
4551214 0.655 405
4550919l 0.175 1052