MIKROPROTEINA

UWAGA ZMIANA STĘŻENIA STANDARDU NA 80 !!! OD DNIA 08.05.2014 R.

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
4551214 0.655 405
4550716 0.593 303
4550716E 0.567 380
4550716F 0.536 316