MLECZANY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
Y645E 0.064 36
Y645F 0.064 36