MLECZANY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
X791 0.047 31
X951E 0.110 37