MLECZANY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
22-0321 0.014 57.7 ze standardem o wartości 45.0 mg/dL
22-1121 0.018 58.670 ze standardem o wartości 45.0 mg/dL