MLECZANY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
23-0523 0.022 58.670 ze standardem o wartości 45.0 mg/dL