MLECZANY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
X951H 0.128 58
21-0116 0.025 53.8 ze std o wartości 44.5