MLECZANY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
X951E 0.110 37