MLECZANY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
X-329 0.140 45
X791 0.047 36