MLECZANY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
X791 0.047 36
X951E 0.100 52