MIEDŹ

Nie wykonuje się próby odczynnikowej !!!

Jednostka: ug/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
COP9010E 229
COP6011E 346