MIEDŹ

Przed przystąpieniem do badania należy zapoznać się z instrukcją wykonania oznaczenia!

Jednostka: ug/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
4600619G 0,072 1070