MIEDŹ

Nie wykonuje się próby odczynnikowej !!!
Odczynnik R1 przed badaniem należy ogrzać w 37st. C (np. w dłoni) , tak aby stał się bezbarwny

Jednostka: ug/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
COP9010E 229
COP6011E 346
4600619 633