MIEDŹ

Przed przystąpieniem do badania należy zapoznać się z instrukcją wykonania oznaczenia!

Jednostka: ug/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi