GLUKOZA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
3650323 0.030 277.008 ze STD (seria: 3600922) o wartości 100 mg/dL
3651123 0.042 277
3651123 0.056 275
3650224 0.029 280