GLUKOZA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A200464 0.040 372 dla std o nr lot 3600119G
A200464 0.028 351.681 ze standardem 115mg/dL, o nr lot A190464E, data ważności 01-2023
A200679 0.048 495 ze std o wartości 107mg/dL
A210515 0.032 348 ze std o wartości 100mg/dL