GLUKOZA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A210515 0.032 348 ze std o wartości 100mg/dL
3650722 0.075 268.096 ze std o wartości 100mg/dL
3650922 0.036 273.224 ze std o wartości 100mg/dL