GLUKOZA

!!NOWA SERIA STANDARDU 3601214E - 100mg/dl

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A170553 0.001 363
15829 0.020 290
15903 0.020 362
15942 0.019 372
15903 0.029 314