GLUKOZA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
15829 0.020 290
15903 0.020 362
15942 0.019 372
15903 0.029 314
A190155 0.011 359
3650719B 0.023 280
A190528 0,018 342