GLUKOZA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A210515 0.032 348 ze std o wartości 100 mg/dL
3650722 0.075 268.096 ze std o wartości 100 mg/dL
3650922 0.036 273.224 ze STD (seria: A190464F) o wartości 100 mg/dL
3650922 0.071 327.869 ze STD (seria: 3600922) o wartości 100 mg/dL
3650323 0.030 277.008 ze STD (seria: 3600922) o wartości 100 mg/dL