GLUKOZA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A190155 0.011 359
3650719B 0.023 280
A190528 0,018 342
3650520 0.025 268