MAGNEZ

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
4400321 1.070 15.407 dla QN: 207SL, QP: 354SE, STD.: 4400321 (03-2023) o wartości 2,65 mg/dL
4400321 1.069 14.970 dla std 2.5 o nr LOT 4401020
4400321 1.043 15.625 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 4400321 o wartości 2,5 mg/dL
4400521 0.993 15.101 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 4400321 o wartości 2,25 mg/dL
4400521 0.983 15.306 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 4400721 o wartości 2,25 mg/dL
4400222 1,176 15,410 dla QN: 1554UN, QP: 1212UE, STD.: 4400721 o wartości 2,25 mg/dL