MAGNEZ

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
15717A 0.552 17
4400717 1.023 14.7
4400917 0.957 12.5
15910 0.521 16
15797 0.627 21