MAGNEZ

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
15717A 0.552 17
15910 0.521 16
15797 0.627 21
4400419 0.960 12.9
4400719 1.053 13.8
4401119 0.902 14.3
4400420 1.037 15.6