MAGNEZ

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
4401119 0.902 14.3
4400420 1.037 15.6
4401119 0.891 14.8 ze std 2,35mg/dl o nr LOT 4401020
4401020 1.102 14.780 dla std 2.35 o nr lot 4401020
4400321 1.070 15.407 dla QN: 207SL, QP: 354SE, STD.: 4400321 (03-2023) o wartości 2,65 mg/dL
4400321 1.069 14.970 dla std 2.5 o nr LOT 4401020
4400321 1.043 15.625 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 4400321 (03-2023) o wartości 2,5 mg/dL