MAGNEZ

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
15717A 0.552 17
15910 0.521 16
15797 0.627 21
4400419 0.960 12.9