KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
008142B 44.15
106083B 38
108301B 38.5
111083B 46.328 ze standardem o wartości 1.9 mg/dL