KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
204071B 43.370 ze standardem (seria : A200487F) o wartości 2.0 mg/dL
206082B 43.370 ze standardem o wartości 1.7 mg/dL
208121B 51,31 ze standardem o wartości 1.8 mg/dL