KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
907311B 42.4
001281B 42.2
003034B 42.24
004072B 46.2
005191B 49.5
007071B 44.1