KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
007071B 44.1
008142B 44.15
010081B 44.15
011161B 42.020
011161B 39.367 dla std 1.9 mg/dL o nr lot 2701020