KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
902112B 46.3
903141B 46.6 standard- stężenie 2.0 mg/dl
904161B 44.1
905291B 46.5
907011B 46.2