KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
208121B7 51,31 ze standardem o wartości 1.8 mg/dL
209281B 43 ze standardem o wartości 2.00 mg/dL
211211B 43.601 ze standardem o wartości 2.00 mg/dL