KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
308304B 47.7 ze standardem o wartości 2.00 mg/dL
3110816 54,151 ze standardem o wartości 2.00 mg/dL standard lot: 2701023
311081B 43.1 ze standardem o wartości 1.9 mg/dL standard lot: 2700323
Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi