KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
304031B 59.865 ze standardem o wartości 2.37 mg/dL
306131B 44.323 ze standardem o wartości 2.00 mg/dL
308304B 47.165 ze standardem o wartości 2.00 mg/dL