KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
904161B 44.1
905291B 46.5
907011B 46.2
907311B 42.4
909172B 44.3