KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
008142B 44.15
103012B 41.8
104151B 41.1 dla std o nr lot 2701020 2mg/dL
104151B 35.143 dla std o nr lot A200231 2.0mg/dL
106083B 38