KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
3110816 54,151 ze standardem o wartości 2.00 mg/dL standard lot: 2701023
311081B 43.1 ze standardem o wartości 1.9 mg/dL standard lot: 2700323
402133B 45.86 ze standardem o wartości 1.9 mg/dL standard lot: 2700323
402133B 47 ze standardem o wartości 2.1 mg/dL standard lot: 2701023
405152B 42.31 ze standardem o wartości 1.9 mg/dL standard lot: 2701023
Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi