KREATYNINA

ZALECAMY WYKONANIE KALIBRACJI 1 X W MIESIĄCU!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
811141B 44.2 standard - stężenie 2,0 mg/dl
901071B 44.1 standard- stężenie 1.9 mg/dl
902112B 46.3
903141B 46.6 standard- stężenie 2.0 mg/dl
904161B 44.1