ALT_duo

Proszę zapoznać się z treścią ulotki przed przystąpieniem do przeprowadzenia badania.

Jednostka: U/L

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A200517 2840
A210107 4415