ALT_duo

Proszę zapoznać się z treścią ulotki przed przystąpieniem do przeprowadzenia badania.

Jednostka: U/L

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
3800923 2000