ALT_duo

Proszę zapoznać się z treścią ulotki przed przystąpieniem do przeprowadzenia badania.

Jednostka: U/L

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A210548 3355
3800222 2000