FRUKTOZAMINA

dla objętości surowicy 20 ul i jednostki umol/l
Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
zmiana programu
Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
3400716 4800
5647 3000
3401117 6745
3400417 6745
15798 4133
3401218 9764