KWAS MOCZOWY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
dla objętości surowicy 10ul
Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A110157 0.043 78.95
A120016E 0.054 63.35
A130016E 0.051 85
A150113 0.046 52
A200504 0.046 41.837
A200504 0.055 46.875 dla standardu 4,5 mg/dL o nr LOT 1001020