KWAS MOCZOWY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
dla objętości surowicy 10ul
Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A110157 0.043 78.95
A120016E 0.054 63.35
A130016E 0.051 85
A150113 0.046 52
A160891F 0.051 83.33
A160375F 0.043 59
A160891H 0.044 59