MOCZNIK / BUN

UWAGA!!! faktor dla mocznika wzrasta z czasem! Każda uzyskana wartość wyższa niż podana, jest prawidłowa!!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
URES0105019 1100
URES010519 891
URES0110019 613
URES0103020 844