MOCZNIK / BUN

UWAGA!!! faktor dla mocznika wzrasta z czasem! Każda uzyskana wartość wyższa niż podana, jest prawidłowa!!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
URES0209020 941 dla std 52.5 o nr lot 4800620
URES0209020 896.425 dla std 47.5 o nr lot 4801020
URES0107020 1440
URES0209020 1181 dla std o nr LOT A200667, 45.5
URES0103021 1140 dla std o nr LOT A200667, 45.5