MOCZNIK / BUN

UWAGA!!! faktor dla mocznika wzrasta z czasem! Każda uzyskana wartość wyższa niż podana, jest prawidłowa!!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
URES0105023 1044.532 dla standardu LOT: A210088E, o wartości 50.0 mg/dL
URES0101024 1526 dla standardu LOT: A210088G, o wartości 50.0 mg/dL
URES0105023E 1420 dla standardu LOT: A210088G, o wartości 50.0 mg/dL