MOCZNIK / BUN

UWAGA!!! faktor dla mocznika wzrasta z czasem! Każda uzyskana wartość wyższa niż podana, jest prawidłowa!!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A170536 1186
URES0204018 1141
URES0204018 1293 standard 19914 - zmiana stężenia - 60 mg/dl
URES0108018 934 standard - zmiana stężenia - 55 mg/dl
URES0111018 754 Stężenie standardu: 50 mg/dl