MOCZNIK / BUN

UWAGA!!! faktor dla mocznika wzrasta z czasem! Każda uzyskana wartość wyższa niż podana, jest prawidłowa!!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
URES0103022 889.292 dla standardu LOT: A200667, o wartości 49.0 mg/dL
URES0103022 1088.007 dla standardu LOT: A210088, o wartości 50.0 mg/dL
URES0208022 1400 dla standardu LOT: A210088, o wartości 50.0 mg/dL