MOCZNIK / BUN

UWAGA!!! faktor dla mocznika wzrasta z czasem! Każda uzyskana wartość wyższa niż podana, jest prawidłowa!!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
URES0103021 1140 dla std o nr LOT A200667, 45.5
URES0103021 1440 ze std o wartości 49.5
URES0103021 1498 dla standardu LOT: 4801020E, o wartości 50 mg/dL
URES0109021 817.417 dla standardu LOT: A200667, o wartości 48.5 mg/dL