MOCZNIK / BUN

UWAGA!!! faktor dla mocznika wzrasta z czasem! Każda uzyskana wartość wyższa niż podana, jest prawidłowa!!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
URES0108018 934 standard - zmiana stężenia - 55 mg/dl
URES0111018 754 Stężenie standardu: 50 mg/dl