MOCZNIK / BUN

UWAGA!!! faktor dla mocznika wzrasta z czasem! Każda uzyskana wartość wyższa niż podana, jest prawidłowa!!

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
URES0108018 934
URES0111018 754
URES0105019 1100
URES010519 891