AST_duo

Proszę zapoznać się z treścią ulotki.

Jednostka: U/L

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
3700222 2000
3700722 2000