AST_duo

Proszę zapoznać się z treścią ulotki.

Jednostka: U/L

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A200508 3250
A200635 3250