CRP_vet

Proszę zapoznać się z metodyką wykonania oznaczenia przed przystąpieniem do wykonania badania.
Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
4184 0.061 13.673