KWASY ŻÓŁCIOWE

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
BA104210-11E 1365.879 dla standardu (seria: BAS001200-01-01E) o wartości 50 umol/l
BA005210-01-01E 2324,069 dla standardu (seria: BAS001210-08-01) o wartości 50 umol/l