KWASY ŻÓŁCIOWE

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
BA005210-01-01E 2324,069 dla standardu (seria: BAS001210-08-01) o wartości 50 umol/l
BA104220-07-01 1600.078 dla standardu (seria: BAS001210-08-01) o wartości 50 umol/l