KWASY ŻÓŁCIOWE

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
BA104190-06 2713
BA003200-01-01 1974