KWASY ŻÓŁCIOWE

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
BA106200-01E 1359.576
BA102210-03 1482 dla QN: 1502UN i QP: 1173UE, dla standardu (seria: BAS001200-01-01, 11-2022) o wartości 50 umol/l