KWASY ŻÓŁCIOWE

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
BA104220-07-01 1600.078 dla standardu (seria: BAS001210-08-01) o wartości 50 umol/l
BA101230-05-01 1052.607 dla standardu (seria: BAS001210-08-01E) o wartości 50 umol/l