KWASY ŻÓŁCIOWE

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
BA103230-02E 3296,441