CHOLESTEROL

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
2230722 0.022 641,026 dla standardu o wartości 200 mg/dL
2230223 0.063 643.087 dla standardu o wartości 200 mg/dL