CHOLESTEROL

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A200555 0.006 521 dla standardu 185mg/dL
A200555 0.037 589 dla standardu 200mg/dL
A200689 0.041 560.224 ze standardem 200mg/dL , o nr lot 19922I, data ważności 10-2022; dla QN: 207SL, QP:354SE
A200689 0.052 567.568 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD: 19922I (10-2022) o wartości 252 mg/dL
A200689 0,051 583,090 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD: A200360E (10-2022) o wartości 200 mg/dL
A210138 0.038 585.956 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD: 19922J (02-2023) o wartości 242 mg/dL