CHOLESTEROL

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A190574 0.012 440
A200555 0.006 521 dla standardu 185mg/dL
A200555 0.037 589 dla standardu 200mg/dL
A200689 0.041 560.224 ze standardem 200mg/dL , o nr lot 19922H, data ważności 05-2022