CHOLESTEROL

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A210138 0.038 585.956 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD: 19922J (02-2023) o wartości 242 mg/dL
A210138 0.050 561.798 dla standardu o wartości 200 mg/dL
A210138E 0.050 561.798 dla standardu o wartości 200 mg/dL
2230222 0.022 607.903 dla standardu o wartości 200 mg/dL