CHOLESTEROL

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A170578 0.027 470
A170539 0.038 630.9
15890 0.025 561.8
15826 0.054 658
15926 0.028 363
A190147 0.01 518