BILIRUBINA CAŁKOWITA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
BILT0103021 38 z numerem LOT próby ślepej: 107281B
BILT0103021 32 z numerem LOT próby ślepej: 201202B
BILT0103021E 32 z numerem LOT próby ślepej: 201202B