BILIRUBINA CAŁKOWITA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
907111B 39
BILT0108018G 26
BILT0108018H 32