BILIRUBINA CAŁKOWITA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
BILT0108021-2G 32
BILT0102022E 32