BILIRUBINA CAŁKOWITA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
BILT0108018 39
907111B 39
BILT010818 31