BILIRUBINA CAŁKOWITA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
BILS0109020 29
BILS 0109020 27 z numerem LOT próby ślepej: 101221B