Albumina

Jednostka: g/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
205172B 0.143 3.503 dla standardu o wartości 4.4 g/dL
209221B 0.149 3.116 dla standardu o wartości 4.4 g/dL
302141B 0.124 3.351 dla standardu o wartości 4.4 g/dL
306221B 0.136 3.333 dla standardu o wartości 4.0 g/dL
309073B 0.108 3.416 dla standardu o wartości 4.0 g/dL