Albumina

Jednostka: g/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
1201017 0.265 3.47
15679 0.294 2.753
1201218 0.288 3.65
1200219 0.346 3.25
1200619 0.296 3.45