Albumina

Jednostka: g/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
109273B 0.141 3.189 dla standardu o wartości 4.5 g/dL
202031B 0.169 3.291 dla standardu o wartości 4.4 g/dL
205172B 0.143 3.503 dla standardu o wartości 4.4 g/dL
209221B 0.149 3.116 dla standardu o wartości 4.4 g/dL
302141B 0.124 3.351 dla standardu o wartości 4.4 g/dL