Albumina

Jednostka: g/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
15679 0.294 2.753
1201218 0.288 3.65
1200219 0.346 3.25
1200619 0.296 3.45
1200719 0.304 3
004021B 0.117 3.1