BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi