BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
007156BF 27
007156BG 27