BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
902261B 25
911265B 19
007156B 27