WAPŃ ARSENAZO

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
23A44B 0.239 28.571 dla QN: 1554UN, QP: 1212UE, STD.: A200572F o wartości 9.0 mg/dL
23A44B 0.239 31.250 dla standardu (1800922) o wartości 8.0 mg/dL