WAPŃ ARSENAZO

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
1850819 0.754 19,8
1850620 0.859 20.5
A200154 0.946 13.019 zestaw ze standardem 9.1mg/dL
A200488 0.952 11.921