WAPŃ ARSENAZO

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
201032B 0.867 13.402 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 1800120G o wartości 7.8 mg/dL
203101B 0.858 13.40 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 1800120G o wartości 8.39 mg/dL
22F43C 0.217 28.105 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: A200572E o wartości 8.6 mg/dL
22F43D 0.217 28.105 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: A200572E o wartości 8.6 mg/dL
23A44A 0.239 28.571 dla QN: 1554UN, QP: 1212UE, STD.: A200572E o wartości 9.0 mg/dL