WAPŃ ARSENAZO

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
108262B 0.829 13.250 dla QN: 207SL, QP: 354SE
108262B 0.829 15.296 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 1800120F o wartości 8 mg/dL
201032B 0.867 13.402 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 1800120G o wartości 7.8 mg/dL
203101B 0.858 13.40 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 1800120G o wartości 8.39 mg/dL
22F43A 0.222 28.843 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 1800120G o wartości 10.6 mg/dL
22F42B 0.222 28.843 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 1800120G o wartości 10.6 mg/dL
22F42B 0.217 28.105 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: A200572E o wartości 8.6 mg/dL