WAPŃ ARSENAZO

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
23A44BE 0.252 24.5 dla standardu (1800922) o wartości 8.0 mg/dL
23K45 0.245 24
23A44BE 0.245 27