WAPŃ ARSENAZO

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
1850620 0.859 20.5
A200154 0.946 13.019 zestaw ze standardem 9.1mg/dL
A200488 0.952 11.921 dla QN: 207SL, QP: 354SE
108262B 0.829 13.250 dla QN: 207SL, QP: 354SE
A200488 0.959 13.312 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 1800120E o wartości 8.40mg/dL
108262B 0.829 15.296 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 1800120F o wartości 8 mg/dL
109291B 0.827 12.69 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: 1800120F o wartości 7.5 mg/dL