WAPŃ ARSENAZO

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
15771 0.870 31
15915 0.878 33
1850119 0.718 24.5
1850719A 0.590 20
19927 0.493 29
1850519 0.630 29.4
1850819 0.754 19,8
A190508 0.955 20.1