WAPŃ ARSENAZO

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
15771 0.870 31
15915 0.878 33
1850719A 0.590 20
1850519 0.630 29.4
1850819 0.754 19,8
A190508 0.955 20.1
1850620 0.859 20.5
A200154 0.964 22.102 zestaw ze standardem 8.2mg/dL
A200154 0.940 22.807 zestaw ze standardem 9.1mg/dL