WAPŃ ARSENAZO

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
15557 0.901 24
15771 0.870 31
15915 0.878 33
1850119 0.718 24.5
1850719A 0.590 20