BC-5000vet 5diff

zapytaj kto ma w Twojej okolicy

MINDRAY BC-5000vet

LASEROWY CYTOMETR PRZEPŁYWOWY

Weterynaryjny analizator hematologiczny z pełnym rozmazem

Weterynaryjny analizator hematologiczny BC5000vet jest najnowszym produktem firmy MINDRAY wyposażonym w cytometr przepływowy oraz laser.

Do różnicowania komórek zastosowany jest najnowszy system składający się z półprzewodnikowego lasera oraz 3 detektory kątowe analizujące morfologię komórek poprzez analizę wielkości, struktury oraz wnętrza komórek (ziarnistości). Dzięki temu rozróżnia krwinki białe i segreguje je na 5 grup: limfocyty, monocyty, neutrofile, bazofile, eozynofile.

cytometr przepływowy w analizatorze BC5000vet

weterynaryjny analizator hematologiczny 5diff MINDRAY BC5000vet pracuje w oparciu o cytometrię przepływową. Przed badaniem cytometrycznym próbka jest rozcieńczana oraz dodawany jest barwnik chemiczny, który przyłącza się selektywnie do wybranych elementów morfotycznych krwi. Następnie w bardzo cienkiej warstwie próbka laminarnie płynie cienkim strumieniem przez układ pomiarowy. W układzie pomiarowym, każda pojedyncza komórka naświetlana jest zogniskowanym promieniem lasera.

Cytometria przepływowa jest to technologia, w której badanie hematologiczne odbywa się na zasadzie “cell-by-cell”, czyli obserwowana i analizowana jest każda pojedyncza komórka. Jest to technologia przełomowa dla klinicystów i lekarzy i zapewnia niedoścignioną do tej pory jakość i precyzję. Cytometria umożliwia ilościowe badania populacji i subpopulacji krwinek oraz precyzyjną analizę ich cech morfologicznych. Weterynaryjny analizator hematologiczny 5diff MINDRAY BC5000vet umożliwia 5-częściowe różnicowanie krwinek.

Cytometr przepływowy: detektory laserowe

W cytometrze przepływowym znajdują się 3 detektory światła rozproszonego dzięki czemu możliwa jest pełna analiza morfologiczna krwi zwierzęcej:

Detektor LAS – analizuje wielkość
Detektor MAS – analizuje strukturę
Detektor WAS – analizuje ziarnistości (wnętrza komórek)

Wyniki prezentowane są na wykresach zwanych skategramami. Do dyspozycji są 3 skategramy

cytometr przepływowy BC5000vet: skategramy, rozmaz krwi 5diff

Dzięki zastosowanej najnowszej technologii analizator pracuje na 3 odczynnikach i pozostaje pod względem ekonomii i kosztów eksploatacji na poziomie analizatorów starszego typu oraz równolegle znacznie tańszy niż konkurencyjne idexx lasercyte czy idexx procyte.

tagi: Weterynaryjny analizator hematologiczny z pełnym rozmazem, analizator krwi z pełnym rozdziałem, analizator hematologiczny 5diff, weterynaryjny cytometr przepływowy, idexx lasercyte, idexx procyte

 • Różnicowanie WBC na 5 kategorii (limfocyty, monocyty, eozynofile, bazofile, neutrofile); 3 skategramy + 3 histogramy
 • 23 parametry
 • 13 modułów: pies, kot, koń, małpa, fretka, szczur, mysz, królik, świnia, krowa, lama, koza, owca + 20 modułów dla dowolnych
 • 2 tryby pracy: z krwi pełnej oraz wstępnie rozcieńczonej
 • Kompaktowy z możliwością przechowywania wewnątrz 2 odczynników
 • Wydajność: 60 próbek na godzinę
 • Automatyczne rozcieńczanie, liza, mieszanie, oznaczanie, czyszcze
 • Automatyczne mycie igły
 • Pamięć: parametry 40.000 pacjentów (wraz z histogramami)
 • Praca rutynowa na 3 ekonomicznie zużywanych odczynnikach
 • Duży (10.4 cala), kolorowy, dotykowy wyświetlacz TFT LCD
 • Możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej, klawiatury, czytnika kodów.
zapytaj o produkt

inne produkty w tej kategorii

BC-60R
BC-30vet
BC-2800vet
Barwniki