GGT

Jednostka: U/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
3500619 1850
3500120 1850
3500620 1850
3500920 1850
3500221 1280
3500621 1450 dla QN: 207SL i QP: 354SE oraz dla QN: 1502UN i QP: 1173UE