AMONIAK

STĘŻENIA STANDARDU = 369.5

Jednostka: umol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
AMMS0105015E 15795
AMMS0112017 10300
AMMS0108018 12430 Stężenie standardu- 521