AMONIAK

STĘŻENIA STANDARDU = 369.5

Jednostka: umol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
AMMS0103021E 5240.654 dla standardu (S1001021, 07-2023) o wartości 285,6 umol/L (400ug/dL)
AMMS0103021F 5240.654