AMONIAK

STĘŻENIA STANDARDU = 369.5

Jednostka: umol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
AMMS0105020-2E 16414
AMMS0109019G 12808
AMMS0105020-2F 16414
R1209020E 11747 dla standardu (S2803019E, 05-2022) o wartości 285,6 umol/L