AMONIAK

STĘŻENIA STANDARDU = 369.5

Jednostka: umol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
AMMS0103021F 5240.654
AMMS0103021G 5240.654
AMMS0108022-2 1.518 8091.309 ze standardem o wartości 521 ug/dL