AMONIAK

STĘŻENIA STANDARDU = 369.5

Jednostka: umol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
AMMS0112017 10300
AMMS0108018 12430 Stężenie standardu- 521
AMMS010418E 15103