AMONIAK

STĘŻENIA STANDARDU = 369.5

Jednostka: umol/l

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
AMMS0105023 1.697 9792.905 ze standardem o wartości 521 ug/dL