ŻELAZO

UWAGA!!! DUŻE ZMIANY W USTAWIENIU APARATU I PROCEDURZE WYKONANIA OZNACZENIA!!! SPRAWDŹ ULOTKĘ!!!

Jednostka: ug/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
21H25 0.459 1282.051 dla QN: 1502UN i QP: 1173UE, dla standardu (21G09, 07-2023) o wartości 200ug/dL