TRÓJGLICERYDY

Jednostka: mg/dl

Seria Próba odczynnikowa Faktor Uwagi
A150082E 0,096 851
A150325E 0,181 990
4730721 0.045 806.452 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: A180862H o wartości 200 mg/dL
4730222 0.025 793.651 dla QN: 1502UN, QP: 1173UE, STD.: A180862I o wartości 200 mg/dL