Sesja szkoleniowa:
Mikotoksyny i stany krytyczne w bujatrii

Wykładowcy:
Krzysztof Lutnicki, Maciej Gajęcki, Andrzej Milczak, Beata Abramowicz, Dominika Podgórska, Marek Szewczyk


Termin:
7 PAŹDZIERNIKA 2023 (sobota)

Miejsce spotkania:
HOTEL NOSSELIA Nasielsk
Krzyczki Szumne 44;
05-190 Nasielsk, Polska

PROGRAM SZKOLENIA

8:45 – 9:00 Rejestracja, powitanie uczestników
9:00 – 9:30 mgr Dominika Podgórska,
Analizator Stanów Krytycznych Edan i15: zrozumieć technologię
9.30 – 10:15 Prof. dr hab. Maciej Gajęcki
Mikotoksykozy cieląt i dorosłego bydła
10:15 – 10:30 Przerwa kawowa
10:30 – 11:30 Prof. dr hab. Maciej Gajęcki
Mikotoksykozy cieląt i dorosłego bydła – część II
11:30 – 12:30  dr n. wet Andrzej Milczak
Transfuzje krwi w stanach krytycznych u bydła.
12:30 – 13:15 Lunch
13:15 – 14:45 Prof. dr hab., lek. wet. Krzysztof Lutnicki
Stany krytyczne w bujatrii – diagnostyka i postępowanie.
14:45 – 16:15 dr hab. n. wet. Beata Abramowicz
Parametry krytyczne, co wynika z analizy przypadków własnych.
16:15 – 16:45 dr n. med. Marek Szewczyk
Dostępne parametry biochemiczne w rutynowej diagnostyce bydła
16:45 – 17:00Dyskusja, zakończenie

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział Białostocki

STAMAR
Zakład Odczynników do Diagnostyki Laboratoryjnej

EDAN
Producent urządzeń do diagnostyki IVD, POCT; w tym analizatora stanów krytycznych Edan i15

KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Kontakt i zgłoszenia: Beata Zawiązalec,
tel. 603 741 720
e-mail: kontakt@stamar.pl
Opłata: 380 zł brutto do 15 września
450 zł brutto po 15 września
Konto do wpłat: 13 1020 2498 0000 8902 0159 8697
Tytuł: szkolenie Nasielsk {imię nazwisko}