Sesja szkoleniowa:
Mikotoksyny i stany krytyczne w bujatrii

Wykładowcy:
Krzysztof Lutnicki, Maciej Gajęcki, Andrzej Milczak, Łukasz Kurek, Zofia Czubasiewicz, Marek Szewczyk


Termin:
14 marzec 2020 (sobota)

Miejsce spotkania:
Pałac i Folwark Łochów
ul. Konopnickiej 1 i 10;  07-130 Łochów


Program

8.45 – 9.00 Rejestracja, powitanie uczestników
9.00 – 9.30 dr n. med. Marek Szewczyk,
Analizator Stanów Krytycznych Edan i15: technologia, parametry, specyfikacja.
9.30 – 10.00 dr n. med. Zofia Czubasiewicz
Analizator Stanów Krytycznych Edan i15: procedury badań, problemy w rutynowej obsłudze oraz ich rozwiązywania
10.00 – 10.15 Przerwa kawowa
10.15 – 11.30 Prof. dr hab. Maciej Gajęcki
Mikotoksykozy cieląt i dorosłego bydła
11.30 – 12.30  Dr n. wet Andrzej Milczak
Transfuzje krwi w stanach krytycznych u bydła.
12.30 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Prof. dr hab., lek. wet. Krzysztof Lutnicki
Stany krytyczne w bujatrii- diagnostyka i postępowanie.
14.45 – 16.15 Dr hab. n. wet. Łukasz Kurek
Parametry krytyczne, co wynika z analizy przypadków własnych.
17.00 – 17.15 Podsumowanie spotkania z wydaniem certyfikatów

Organizatorzy:

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych
Oddział Łomżyńsko – Ostrołęcki

STAMAR
Zakład Odczynników do Diagnostyki Laboratoryjnej

EDAN
Producent urządzeń do diagnostyki IVD, POCT; w tym analizatora stanów krytycznych Edan i15

KONTAKT I ZGŁOSZENIA

Kontakt i zgłoszenia: Marek Szewczyk,
tel. 601 845 055
e-mail: biuro@stamar.pl
Opłata: 280 zł brutto
Konto do wpłat: 13 1020 2498 0000 8902 0159 8697
Tytuł: szkolenie Łochów {imię nazwisko}